scanteco1.gif (2533 bytes)


QVMC Enterprise – Scanteco AB

 System Components

QVMC Broadcast Manager
(QVMC-BM) används för att kontrollera en eller flera QuickVideo Broadcast Servrar (QVMC-BS) och QuickVideo Recorder (QVMC-R).

QVMC Broadcast Server (QVMC-BS) gör en standard Windows NT (2000), Linux eller HP UXPC till en kraftfull video broadcast sändare.  QVMC User Manager (QVMC-UM) används för att identifiera, verifiera och säkerställa att klienterna enbart kan se de MultiCast sändningar som de har tillstånd till att se.

QVMC Recorder (QVMC-R) fungerar tillsammans med InfoValue's QuickVideo OnDemand Server för att samtidigt kunna göra inspelning på hårddisk och återuppspelning av direkt sändningar (MultiCast). QVMC-R sänder också ut SAP paket för att informera QVMC-P (Client-Player) vilka program som spelas in.

QVMC Tools QuickVideo Multicast 5.0 Enterprise levereras med ett helt set av tilläggs verktyg inklusive Screen Sharing Tool och ett Question & Answer (Q&A) Tool, vilka kan användas för att komplettera alla video multicast event för att bli interaktiva på riktigt.

QVMC Player (QVMC-P) säkerställer och ger att högkvalitativ video kan visas på en vanlig Desktop PC. Den har två moduler:

- QVMC Program Guide (QVMC-PG)
- QVMC Program Viewer (QVMC-PV)

 

QuickVideo MultiCast Broadcast Manager (QVMC-BM)
QVMC-BM övervakar och kontrollerar centralt en eller flera QVMC Broadcast Servrar och även andra tredje parts servrar.

QVMC-BM sköter om att skapa och övervaka program vilka använder fördefinierade broadcast servrar (QVMC-BS) för att streama video innehåll enligt programmeny. QVMC-BM multicastar dessutom SAP (Session Announcement Protocol) paket som innehåller information om definierade program till samtliga players.


Med QVMC-BM skapar man kanalerna (Channels) i vilka programmen ska sändas. En kanal kan liknas med en TV-kanal. En kanal kan sända en video stream i taget. Flera program kan sändas samtidigt genom att boka dem på olika kanaler. En kanal kan ta sitt videoinnehåll från olika servrar likväl som från olika källor på servern. En server är en maskin som har en QVMC-BS som har startat. Videokällan kan antingen vara en fil som tidigare har enkodats (spelats in) eller en direktsänd MPEG stream från Futuretel’s enkoder kort, NS320 eller NS325. Medan man kan ha enbart en ”file” källa på en specifik server, så kan man ha lika många ”Live” källor som man har enkoderkort i den maskinen. Dock kan en ”file” källa sända flera filer samtidigt.

 För att skapa ett program som ska sändas senare krävs att ett antal enkla steg utförs. QVMC-BM multicastar ut kontroll- och boknings­information av de bestämda programmen, i form av SAP paket, ut på nätverket. Kontrollinformationen beskriver titeln och Multicast IP adressen (eller grupp av adresser) för varje multicast adress. Den schemalagda informationen är som en TV-guide, som ger start och sluttid samt beskrivning av varje program. All ”Program Guide’s” information sänds med hjälp av IETF's ”Session Announcement Protocol (SAP)” standard. Programmen kan startas och stoppas när som helst. Programegenskaper kan endast ändras när programmet har stoppats.

 QVMC-BM kommunicerar också med QVMC-UM för att erhålla äkthets-information (autentifikation) för systemet.

  

Return to Component List

QuickVideo Multicast Broadcast Server (QVMC-BS)
QVMC-BS, installerad på varje videoserver PC, utför uppgiften att sända MPEG video in i ett IP nätvärk med användandet av standard IP Multicast protokoll. MPEG video kan sändas antingen från tidigare inspelade digitala filer eller som direktsändning som komprimerar och digitaliserar en analog eller digital (D1) videosignal. För det senare fallet måste serverdatorn vara försedd med ett professionellt enkoder kort, FutureTel’s NS 32x serie (MPEG-1 och MPEG-2). Samma dator kan samtidigt sända flera videoströmmar med upp till 4 enkoderkort.

  

Return to Top

QuickVideo Multicast User Manager (QVMC-UM)
QVMC User Manager är en service som ger följande funktioner:

· Identifiering av användare innan han är tillåten att se programguiden.
· Den begränsar vad en specifik användare får se, baserat på beviljat tillstånd i detta speciella program.
· Begränsar antalet användare som samtidigt kan vara anslutna baserat på licens avtalet.

Identifiering av en användare sker med inloggning och lösenord. När en användare startar en QVMC Program Guide, så frågar den efter inloggnings namn och lösenord. När inloggningen har blivit identifierad och godkänd av User Manager (UM) och det maximala antalet användare inte har eller blir överskridet så tillåts QVMC-PG att starta på användarens PC.

Varje gång ett nytt program är definierat i QVMC-BM så bestäms också vilka som ska få tillstånd att se programmet. Detta görs med användande av användare grupper. Medlemskap i en grupp innebär att användaren har tillstånd att se ett program som har denna grupp i sin lista av tillåtna grupper. Det finns möjlighet att specificera upp till 16 grupper, vilket möjliggör en brett val av säkerhets tillägg.

QVMC-UM har ett web interface vilket möjliggör för användare med Administratörs rättigheter att lägga till nya användare, ta bort befintliga användare och modifiera andra parametrar som är knutna till en användare. Användare profiler och QVMC-UM konfigurations information lagras i en Microsoft Access databas.

  

Return to Top

 

QuickVideo MultiCast Recorder (QVMC-R)
QVMC-R ger den unika möjligheten att samtidigt spela in det som sänds som MultiCast och tillåta individuella användare att ögonblickligen eller vid senare tillfälle att spela upp videon på sin PC.

 QVMC-R tar emot SAP paketen på samma sätt som QVMC-P. Med QVMC-BM kan en administratör enkelt specificera vilket program som ska spelas in och i vilken Recorder. QVMC Recorder sänder då ut ett SAP paket för att informera all behöriga QVMC-P om deras Recorder inställningar.

QVMC-R arbetar tillsammans med QVMC-P för att ge återuppspelningsfunktion.  QVMC-P ger den nödvändiga tids specifikationen när en begäran på en återuppspelning kommer till QVMC-R. QVMC-R svarar på en sådan förfrågan med en exakt information av vilken inspelad videofilm och vilken offset inom den filen. QVMC-P använder sen QuickVideo OnDemand för att spela upp videon.
 
Vid mottagandet av tidsspecifikationen på en begäran om återuppspelnings, är QVMC-R ansvarig för att lokalisera den associerade filen och dess offset, som har den delen av videon med den specificerade tidsangivelsen. Den associerade QVMC-P arbetar sen med QVOD för att starta återuppspelningen av videon.


QuickVideo Multicast Recorder är integrerad med InfoValue's QuickVideo OnDemand teknologi och är marknadens enda video multicasting produkt som tillåter ögonblicklig återuppspelning. Alla användare kan återuppspela vilken del som helst av den tidigare spelade videon under tiden som direktsändningen sker.

 

 QuickVideo

QuickVideo MultiCast Tools
QuickVideo MultiCast 5.0 levereras med ett set av tilläggs verktyg såsom Screen Sharing Tool och Question & Answer (Q&A) Tool, som ger nya möjligheter på de flesta MultiCast events.


QuickVideo Multicast Screen Sharing Tool (QVMC-SSTool)
När ett MultiCast program, i tillägg till video och ljud, behöver att dela information med t.ex. högupplösta bilder, Word och Excel dokument, PowerPoint presentationer, eller ett fönster med samtliga deltagare, m.m., så kan QuickVideo MultiCast Screen Sharing Tool (QVMC-SSTool) användas. QVMC-SSTool består av två moduler; en presentatör och en bildvisare. Med QVMC-SSTool Presenter kan man fånga bilden av ett PC-fönster eller hela skärmbilden och periodiskt multicasta bilden över nätverket i valbara tidsintervall. En betraktare (Viewer) öppnas automatiskt av program guiden (QVMC-PG) kan sen användas för att visa de fångade fönstren eller skärmbilderna. Genom att lyssna på SAP paketen från QVMC-BM, QVMC-SSTool Presenter listar samtliga aktiva MultiCast program på nätverket. En användare kan antingen välja ett aktivt program för att ta emot de sända högupplösta bilderna från MultiCast adressen som är länkad till programmet eller så kan man specificera en MultiCast adress och port som bilderna är MultiCastade från.


QuickVideo MultiCast Q&A Tool (QVMC-QATool)

QuickVideo MultiCast Q&A Tool (QVMC-QATool)
kan användas för att sätta upp en Fråga & Svara (Q&A) session tillsammans med ett video MultiCast program. Q&A sessionen kan konfigureras att vara med eller utan ”moderator”. För att en moderator stödd sessions ska kunna starta och fortsätta så måste en moderator först logga in på den sessionen och måste dessutom vara närvarande under hela sändningen. QVMC-QATool består av fyra moduler:

QATool Server är ansvarig för att multicasta användarnas “input”
QATool Server Console används för att fjärrövervaka servern och dessutom för att sätta upp session information såsom moderatorns id och lösenord
QATool Moderator används av moderatorn för att moderera en sändning

QATool Viewer startar automatiskt av QVMC-PG så fort en Q&A session är inskrivet för ett program.

 

Return to Top

QuickVideo MultiCast Player (QVMC-P)
Med QVMC-P kan användarna se programguiden och spela ett videoprogram på sin PC. QVMC-P arbetar med PC’ns förkonfigurerade MPEG-1 och MPEG-2 dekodrar. Dekodrarna kan var software-baserad, såsom ActiveMovie för MPEG-1, eller dedikerade hardware-baserad dekoder, såsom NetStream2000 från SigmaDesigns.

  QVMC-P innehåller ett flertal moduler: QVMC Program Guide (QVMC-PG), QVMC Program Viewer (QVMC-PV), och uppspelare för flera QVMC verktyg såsom QVMC Question & Answer Tool (QVMC-QATool) och QVMC Screen Sharing Tool (QVMC-SSTool).

QVMC-PG tar emot SAP annonseringar från QVMC-BM och QVMC-R stationer och genererar en ny uppdaterade program guide till användaren. När en användare väljer ett specifikt program på en specifik kanal, för att se den, QVMC-PG anropar QVMC Program Viewer som tar emot videopaketen och spelar upp videon. Om programmet har Q&A eller Screen Sharing associerad med den så startar QVMC-P visaren associerad för denna del. QVMC-PV ger möjlighet att med ett singel klick att hoppa mellan ett video fönster och fullskärms visning. En användare kan anropa flera QVMC-PV för att se flera kanaler på en gång. Video kvalitén kan naturligtvis bli sämre på grund av otillräcklig datorkapacitet.

Med ett klick på QVMC-PG och QVMC-P spelaren är aktiverad för att spela den valda videon.


Pris: ring för offert.

 


Postadress Telefon Internet
Scanteco Multimedia
Björnidegränd 39
S-162 46 VÄLLINGBY
Sweden
Tel: 08 - 739 00 14
Fax:
08 - 38 36 38
Mobil:
070 - 444 24 27
E-mail: info@scanteco.se

WWW: www.scanteco.se