scanteco1.gif (2533 bytes)

QuickVideo Archive (QVAR) – Scanteco AB

Översikt
QuickVideo Archive (QVAR) ger användarna ett lättanvänt arkiverings- och återskapande videosystem. Idealiskt för att organisera stora media tillgångar i mindre filmklipp som en OnDemand klient (användare) kan ”bläddra” igenom. QVAR ger administratören (erna) möjlighet att katalogisera och indexera mediaklipp med ett användarvänligt gränssnitt. När en kollektion har blivit katalogiserad kan slutanvändarna bläddra genom kollektionen och se bilderna (snapshots) med en vanlig web-läsare. Hittar användaren ett klipp som han / hon vill se så klickar de på en länk och uppspelaren startas automatiskt och visar filmen på skärmen.

 Som en familjemedlem i QuickVideo Suite så kan QVAR integreras med QuickVideo OnDemand (QVOD) för att möjliggöra högkvalitativ video streaming över IP baserade nätverk. QVAR stödjer de flesta standard videoformat, t.ex. MPEG & AVI, och säkerställer öppenhet och effektivitet i varje del i InfoValue’s produkter.

 QuickVideo Archive använder sig av IP MultiCast teknologi för att sända videofilmer på företagens och skolornas datanätverk och deras bordsdatorer. QVMC levererar högkvalitativ video och är enkel att använda med ett TV liknande handhavande. QVMC integrerar QuickVideo OnDemand (QVOD) för att möjliggöra intressanta applikationslösningar som t.ex. ögonblicklig återuppspelning och automatisk inspelning av direktsändning.

Användarvänligt gränssnitt
Bearbetnings stationen, QuickVideo Archive ClipCreator ger en ”Explorer liknande” grafiskt användare gränssnitt (GUI) för att  betrakta olika ”tumnagel” presentation av varje filmklipp. Gränssnittet gör det möjligt för användarna att enkelt definierar ett filmklipp i en lagrad video-fil och lägga till anteckningar i klippet. En liknande design av gränssnittet har använts på OnDemand klienten som ska välja och betrakta filmerna. På klienten fungerar det här interfacet i en vanlig webbläsare, såsom Internet Explorer. Om ett filmklipp har valts från en tumnagel presentation så kommer klientdatorn att omedelbart att få filmen streamad till sig från Video servern.

Öppenhet
Konsekvent med öppenheten i QuickVideo Suite så använder QuickVideo Archive samma öppna standard, rakt igenom sin design. Den använder ett standard gränssnitt för industrin, Open Database Connectivity (ODBC), för alla dess sammankopplingar av datakällor. Gränssnittet gör det möjligt för olika komponenter att komma åt data från en mängd olika databassystem (DBMS) och tillåta maximal flexibilitet – en QVAR tillämpning kan accessa data i diverse DBMS via ett enda gränssnitt. Därför är det mycket enkelt för QVAR att bli hoppkopplad med databaser av olika slag och olika storlekar, från Access till Oracle. En annan karakteristisk del av öppenheten i QuickVide både databas och web sidorna.

Effektivitet
Quickvideo Archive är en produkt som är gjord för enkelhet och effektivitet. Den är enkel i den bemärkelsen att en person som använder Windows kan enkelt använda QVAR. Den är effektivt på grund av att den inte behöver förbruka lagringsutrymme för att skapa varje enskilt klipp. Med QVAR ClipCreator skapar användaren ett videoklipp genom att användaren definierar en start och en stopp punkt i video filen och dessa data sparas i en databas. När OnDemand klienten begär att få se ett speciellt filmklipp så är det originalfilen som det streams från, men bara den valda delen visas.Archive är användandet av Active Server Pages (ASP) teknologin som används för att leverera dess web-video-katalog. Till skillnad från annan teknologi så är ASP optimerad för mångfaldiga kanaler och även mångfaldiga användare. Detta ger en snabbare tillgång till

Pris: ring för offert.


Postadress Telefon Internet
Scanteco Multimedia
Björnidegränd 39
S-162 46 VÄLLINGBY
Sweden
Tel: 08 - 739 00 14
Fax:
08 - 38 36 38
Mobil:
070 - 444 24 27
E-mail: info@scanteco.se

WWW: www.scanteco.se